Sterowniki oświetlenia przeszkodowego

Sterownik oświetlenia przeszkodowego - przeznaczenie:

sterownik oświetlenia przeszkodowego

Sterowniki oświetlenia przeszkodowego, produkcji BlueSoft STC Sp. z o.o., przeznaczone są do sterowania lampami oświetlenia przeszkodowego niskiej, średniej i wysokiej intensywności, ICAO typ A/B/C, każdorazowo projektowane są pod kątem instalacji, jaką będą obsługiwać oraz potrzeb klienta.

Sterownik oświetlenia przeszkodowego - charakterystyka:

 • Zarówno zasilanie, jak również odbiory sterowników są zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi.
 • Sterowniki mogą zostać wyposażone w urządzenia monitorujące stan zabezpieczeń przepięciowych.
  • Uszkodzenie konkretnego modułu może być sygnalizowane świeceniem odpowiedniej kontrolki na drzwiach sterownika i/lub nastąpić poprzez załączenie odpowiedniego styku bezpotencjałowego na listwie przyłączeniowej.
 • Sterownik może być wyposażony w moduł generacji błysków.
 • Praca kontrolera może być oparta na odbiorniku sygnału GPS/GLONASS, który umożliwia synchronizację obwodów lamp.
 • Oświetlenie przeszkodowe może być załączane przez układ zegara astronomicznego lub wyłącznika zmierzchowego, pozwalającego na automatyczne załączanie świateł po zapadnięciu zmroku.
 • Sterownik może być sterowany zewnętrznie przez układ nadrzędny.
 • Sterownik może być wyposażony w system grzewczy, którego zadaniem jest utrzymanie stałych warunków klimatycznych wewnątrz skrzyni rozdzielczej.
  • W tym przypadku system grzewczy pracuje autonomicznie i nie wymaga dodatkowej obsługi lub konfiguracji.
 • Skrzynia sterownika może posiadać zintegrowany system oświetlenia wnętrza, służący doświetlaniu podczas czynności serwisowych.
 • Sterownik może posiadać zaimplementowany system sterowania i nadzoru sterownika MS-GUARDIAN.
 • Sterownik może posiadać moduł GSM, pozwalający na wysyłanie komunikatów o stanie sterownika na wskazany numer telefonu.
 • Sterownik może posiadać dowolną, wskazaną przez klienta właściwość.
google logo